نویسنده :امین باشی
تاریخ:دوشنبه 7 شهریور 1384-08:08 ق.ظ

Core Graphics Objects

این  مجموعه شامل  دستورات   اولیه رسم توابع ، محورها ، تصاویر و ... می‌باشد. در ساختار درختی این اشیا زیرمجموعه axes هستند.

این مجمعه شلمب توابع زیر می‌باشد.

 

Axes

این تابع برای تعریف كردن محورهای مختصات در یك پنجره استفاده می‌شود.

Image

برای نمایش تصویر بكارمی‌رود.

image(imread(' ***** '))

بجای ستاره‌ها ادرس بك عكس را قرار دهید.

Light

برای تنظیم نور بكار می‌رود و تنها بر اشیایی از نوع patch  و surface اثر می‌كند.

h = surf(peaks);

set(h,'FaceLighting','phong','FaceColor','interp',...

      'AmbientStrength',0.5)

light('Position',[1 0 0],'Style','infinite');

figure;

h = surf(peaks);

set(h,'FaceLighting','phong','FaceColor','interp',...

      'AmbientStrength',0.5)

با توجه به مثال بالا كارایی این تبع به وضوح قابل مشاهده است.

Line

بزای رسم خط استفاده می‌شود.

t = 0:pi/20:2*pi;

hline = line(t+.06,sin(t),'LineWidth',4,'Color',[.8 .8 .8]);

Patch

برای رسم چند ضلعی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

x = [0 0;0 1;1 1];

y = [1 1;2 2;2 1];

z = [1 1;1 1;1 1];

tcolor(1,1,1:3) = [1 1 1];

tcolor(1,2,1:3) = [.7 .7 .7];

patch(x,y,z,tcolor)

 Rectangle

تابعی كه برای رسم مستطیل ، بیضی ، دایره و ... بكارمی‌رود.

rectangle('Position',[0.59,0.35,3.75,1.37],...

          'Curvature',[0.8,0.4],...

         'LineWidth',2,'LineStyle','--')

Surface

یك شی 3 بعدی كه هر آرایه آن با توجه به colormap رنگ می‌شود.

load clown

surface(peaks,flipud(X),...

        'FaceColor','texturemap',...

        'EdgeColor','none',...

        'CDataMapping','direct')

colormap(map)

view(-35,45)

 Text

برای نوشتن بر روی پنجره (در ناحیه‌ای كه محورتعریف شده باشد) بكار می‌رود.

 plot(0:pi/20:2*pi,sin(0:pi/20:2*pi))

text(pi,0,' \leftarrow sin(\pi)','FontSize',18)

در مطالب بعدی به هركدام از این توابع خواهم پرداخت.نوع مطلب : Organization of Graphics Objects 

All right reserved©2005 Amin Bashi

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات